desecretaresse.nl: Ontslag door functieverval gaat niet zomaar
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Ontslag door functieverval gaat niet zomaar

Voordat u overgaat tot ontslag van een werknemer vanwege functieverval, zal u eerst voor hem een nieuwe functie moeten zoeken. Laat u na om de omscholings- en herplaatsingsmogelijkheden goed te onderzoeken, dan zal de rechter uw ontbindingsverzoek waarschijnlijk niet accepteren.

Vervalt een functie omdat u werkzaamheden bijvoorbeeld anders organiseert, dan moet u zich inspannen om de werknemer van wie de functie vervalt te herplaatsen. Bij een ontbindingsverzoek zal de rechter altijd nagaan of de werknemer – bijvoorbeeld door middel van bij- of omscholing – ander werk kan gaan doen. Onlangs oordeelde de kantonrechter dat een werkgever zich te weinig had ingespannen om een werknemer te herplaatsen.

Onenigheid over de uitwisselbaarheid van twee functies
In de rechtszaak ging het om een werkneemster van wie de functie kwam te vervallen omdat haar werkgever de werkzaamheden had geautomatiseerd. Er was wel een andere functie beschikbaar, maar volgens de werkgever was die zo anders dat herplaatsing niet mogelijk was. De werkneemster vond echter dat de functies qua inhoud, vereiste kennis en vaardigheden uitwisselbaar waren.

Werkgever kan niet ontkrachten dat functies uitwisselbaar zijn
Toen de kantonrechter de uitwisselbaarheid van de functies onder de loep nam, bleek dat het werk- en denkniveau en de beloning van de twee functies nagenoeg hetzelfde waren. De vereiste competenties en werkomstandigheden verschilden ook nauwelijks van elkaar. De kantonrechter vond dat de vaardigheden voor de nieuwe functie konden worden aangeleerd en wees het ontbindingsverzoek af. De werkgever kon onvoldoende aantonen dat de functies niet uitwisselbaar zouden zijn. Ook had de werkgever de werkneemster helemaal niet de kans geboden om de andere functie uit te oefenen. Hij had bijvoorbeeld een inwerkperiode kunnen inlassen zodat de werkneemster kon wennen aan haar nieuwe taken. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Certificaten voor delen van mbo-opleidingen
Volwassenen kunnen straks onderdelen van mbo-opleidingen bij particuliere opleiders volgen, waarvoor ze vervolgens een certificaat kunnen krijgen. De reguliere mbo-opleidingen (die door de overheid wo...
Lees meer...
Betaald kraamverlof mogelijk uitgebreid
Werknemers krijgen na de bevalling van hun partner mogelijk recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Nu hoeft uw organisatie het loon van deze kersverse vaders of meemoeders maar twee dagen door te be...
Lees meer...
Borstvoeding op het werk is een recht
Hoewel het geven van borstvoeding volop wordt gestimuleerd, haken in de praktijk veel vrouwen af. Vooral de combinatie van werk en kolven lijkt hen af te schrikken. Zorg dat in uw organisatie vrouwen ...
Lees meer...