desecretaresse.nl: Mantelzorgers hebben zorgverlof nodig
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Mantelzorgers hebben zorgverlof nodig

Werknemers die werk moeten combineren met zorgtaken lopen meer risico op ziekteverzuim. Uit onderzoek blijkt dat vooral mantelzorgers zich vaker ziek melden. Wettelijke verlofregelingen en een flexibele werktijden kunnen verzuim voorkomen. Maak daar dus gebruik van.
De helft van de werknemers heeft te maken met de zorg voor kinderen en één op de zeven werknemers heeft taken op het gebied van mantelzorg. De verwachting is dat het aantal werknemers dat zorg en werk moet gaan combineren de komende jaren toeneemt. De keerzijde van de participatiesamenleving is dat zorgtaken steeds vaker bij de betrokkenen zelf komt te liggen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat mantelzorgers bij langdurige zorg vaker ziek zijn.

Mogelijkheid van zorgverlof bespreken
Krijgt u te maken met mantelzorg en loopt u er tegenaan dat u onder druk komt te staan, bespreek dit dan tijdig met uw werkgever. Die moet u informeren over de wettelijke mogelijkheden om zorgverlof op te nemen. Als u wacht tot het u te veel wordt, is het eigenlijk al te laat. Werknemers die structureel moeite hebben met de combinatie van werk en zorg, krijgen te maken met oplopende stress.  En dat kan weer leiden tot ziekte of verzuim om de zorgtaken uit  te voeren. Ook de mogelijkheid om flexibel te werken, kan u al een eind op weg helpen. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Certificaten voor delen van mbo-opleidingen
Volwassenen kunnen straks onderdelen van mbo-opleidingen bij particuliere opleiders volgen, waarvoor ze vervolgens een certificaat kunnen krijgen. De reguliere mbo-opleidingen (die door de overheid wo...
Lees meer...
Betaald kraamverlof mogelijk uitgebreid
Werknemers krijgen na de bevalling van hun partner mogelijk recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Nu hoeft uw organisatie het loon van deze kersverse vaders of meemoeders maar twee dagen door te be...
Lees meer...
Borstvoeding op het werk is een recht
Hoewel het geven van borstvoeding volop wordt gestimuleerd, haken in de praktijk veel vrouwen af. Vooral de combinatie van werk en kolven lijkt hen af te schrikken. Zorg dat in uw organisatie vrouwen ...
Lees meer...