desecretaresse.nl: Certificaten voor delen van mbo-opleidingen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Certificaten voor delen van mbo-opleidingen

Volwassenen kunnen straks onderdelen van mbo-opleidingen bij particuliere opleiders volgen, waarvoor ze vervolgens een certificaat kunnen krijgen. De reguliere mbo-opleidingen (die door de overheid worden bekostigd) blijven in principe volledige mbo-opleidingen aanbieden. Dat blijkt uit een Kamerbrief over de toekomst van het mbo.

De overheid vindt bijscholing voor werkenden belangrijk. Eén van de manieren waarop minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Leven Lang Leren wil stimuleren, is deelonderwijs via particuliere mbo-instellingen mogelijk maken. Afronding van een module levert dan een certificaat op. Elk certificaat moet op zichzelf kunnen staan op de arbeidsmarkt. In het najaar laat minister Bussemaker van OCW de Tweede Kamer in de voortgangsrapportage Leven Lang Leren weten hoe dit deelonderwijs er precies uit gaat zien. De reguliere (door de overheid bekostigde) mbo-opleidingen blijven in principe volledige mbo-opleidingen aanbieden, zo staat in de Kamerbrief ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ (pdf). 


Erkenning voor buitenlandse leerbedrijven

Ook wordt het voor buitenlandse leerbedrijven mogelijk om bij SBB een aanvraag in te dienen om als leerbedrijf te worden erkend. Dit is met name interessant voor mbo-studenten in de grensregio’s die bij een buitenlands bedrijf hun stage willen doen. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Betaald kraamverlof mogelijk uitgebreid
Werknemers krijgen na de bevalling van hun partner mogelijk recht op vijf dagen betaald kraamverlof. Nu hoeft uw organisatie het loon van deze kersverse vaders of meemoeders maar twee dagen door te be...
Lees meer...
Borstvoeding op het werk is een recht
Hoewel het geven van borstvoeding volop wordt gestimuleerd, haken in de praktijk veel vrouwen af. Vooral de combinatie van werk en kolven lijkt hen af te schrikken. Zorg dat in uw organisatie vrouwen ...
Lees meer...
Mantelzorgers hebben zorgverlof nodig
Werknemers die werk moeten combineren met zorgtaken lopen meer risico op ziekteverzuim. Uit onderzoek blijkt dat vooral mantelzorgers zich vaker ziek melden. Wettelijke verlofregelingen en een flexibe...
Lees meer...