desecretaresse.nl: Leven lang leren is speerpunt van kabinet
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Leven lang leren is speerpunt van kabinet

Het kabinet trekt € 65 miljoen uit om deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs aantrekkelijker te maken voor werkenden. Ook moet het voor volwassenen gemakkelijker worden om op de werkplek invulling te geven aan werkend leren. Dat staat in de brief 'Leven lang leren' die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Kamerbrief Leven lang leren (pdf) is de officiële kabinetsreactie op het advies van de commissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’. Om het hoger onderwijs aantrekkelijker te maken voor volwassenen trekt het kabinet de komende vier jaar € 65 miljoen uit. Het extra geld is bedoeld voor de volgende maatregelen:

Pilots met flexibelere deeltijdopleidingen
Vanaf studiejaar 2015-16 wordt er in het hoger onderwijs geëxperimenteerd met flexibele onderwijstrajecten. Werknemers kunnen straks bijvoorbeeld een opleiding in modules doen of onderwijs buiten de vestigingsplaats van de onderwijsinstelling volgen (bijvoorbeeld op de werkplek). Ook moeten volwassenen meer vrijstellingen krijgen voor kennis en ervaring die ze tijdens hun werkende leven hebben opgedaan.

Pilots met vraagfinanciering
Deeltijdstudenten in de sectoren zorg, welzijn en techniek krijgen vouchers ter waarde van € 1.250 per 30 studiepunten. Met die vouchers kunnen ze (een deel van) een studie inkopen bij private of publieke hogeronderwijsinstellingen die meedoen aan de experimenten met vraagfinanciering. Als de studenten voldoende studievoortgang boeken, kunnen ze een volgende voucher krijgen. Deze pilots starten in september 2016.

Lerarenopleidingen
Werkenden die al een bachelor hebben, kunnen straks een losse educatieve minor volgen. De educatieve minor is een onderdeel van 30 studiepunten van een academische lerarenopleiding, die een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid oplevert voor één van de schoolvakken. De minor kan later verzilverd worden als eerste module van de eerstegraadslesbevoegdheid. Deze pilot start in studiejaar 2015-16.

Steunpunt validering
Het kabinet laat onderzoeken of het nuttig is om een zogeheten steunpunt validering op te richten voor het hoger en middelbaar onderwijs. Het steunpunt kan onder meer resultaten van informeel leren op waarde schatten en de leerresultaten vergelijken met wat in een (formele) opleiding wordt geleerd. In het voorjaar van 2015 moet duidelijk zijn of het steunpunt nuttig en wenselijk is.

Associate degree versterken
Het kabinet nodigt hogescholen uit om het aanbod uit te breiden van Associate degree-onderwijstrajecten. Dat moet op regionaal niveau en in nauwe samenwerking met werkgevers gebeuren.

Wet- en regelgeving
Door wet- en regelgeving te versoepelen, krijgen medewerkers meer ruimte om de werkplek te benutten voor werkend leren. Dat leidt tot efficiëntere opleidingstrajecten en biedt uitkomst voor medewerkers die beter leren in een informele omgeving. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Vaderschapsverlof uitgebreid naar vijf dagen
Vanaf 2017 krijgen vaders mogelijk vijf dagen betaald kraamverlof, zo blijkt uit uitgelekte plannen voor Prinsjesdag van minister Asscher van SZW. Nu hebben partners van een net bevallen vrouw bij de ...
Lees meer...
U kunt ook snel en efficiƫnt vergaderen
De kans is groot dat u in uw functie regelmatig om tafel gaat met uw medewerkers of de directie. Voor veel medewerkers is vergaderen echter bepaald geen hobby. Het duurt vaak lang voordat alle punten ...
Lees meer...
Vrouwen kiezen eerder voor zorg dan voor werk
Al jaren roepen (werkende) vrouwen, sommige politieke partijen en andere belangengroeperingen om een eerlijker verdeling van arbeid en zorg tussen vrouwen en mannen. Maar mannen en vrouwen verplichten...
Lees meer...