desecretaresse.nl: Straks ook zorgverlof voor schoonfamilie?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Straks ook zorgverlof voor schoonfamilie?

Als het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking treedt, hebben werknemers ook recht op zorgverlof voor neven of nichten en schoonfamilie. De werknemer moet dan wel een sociale relatie met de verzorgde hebben en het moet redelijk zijn dat de werknemer de zorg verleent (en niet iemand anders).

In het bericht ‘Tweede Kamer stemt in met nieuwe verlofregels’ kon u lezen dat de personenkring voor kortdurend en langdurend zorgverlof wordt uitgebreid. Uit de memorie van antwoord (pdf) werd onlangs duidelijk voor wie werknemers het zorgverlof straks kunnen opnemen. Voor eerste en tweedegraads bloedverwanten (zoals ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen en broers of zussen) geldt dat de werknemer het zorgverlof sowieso kan opnemen, ook zonder dat er sprake is van een sociale relatie. Maar naarmate de familieband verder weg is (nichten, neven of schoonfamilie) of ontbreekt (huisgenoot), moet de werknemer aantonen dat hij een sociale relatie heeft met de verzorgde en dat hij degene is die redelijkerwijs de zorg op zich zou moeten nemen. De werkgever kan dan dus aan de werknemer vragen om dit te verantwoorden.

Wetsvoorstel treedt waarschijnlijk begin 2015 in werking
Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een verzoek ingediend aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden nog dit jaar te behandelen, zodat het voorstel begin 2015 in werking kan treden. Voor de nieuwe regels voor zorgverlof en de uitbreiding van zwangerschapsverlof bij meerlingzwangerschappen geldt waarschijnlijk een uitgestelde inwerkingtreding, omdat voor deze maatregelen meer voorbereiding nodig is. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Helder taalgebruik: geen stip aan de horizon
Zit u net lekker te notuleren, komt een van de deelnemers met woorden als ‘houtskoolschets’ en ‘stip aan de horizon’ op de proppen. Nu weet u heus wel hoe u dit moet schrijven,...
Lees meer...
Smartphone leidt deelnemers vergadering af
Nu iedereen een smartphone heeft, dringt zich steeds vaker de vraag op of dit apparaat wel altijd binnen handbereik moet zijn. In vergaderingen is het storend als deelnemers ondertussen met hun telefo...
Lees meer...
Gebruikers lezen voorwaarden niet
Waarschijnlijk accepteert u ook klakkeloos de zoveelste verandering van de algemene voorwaarden van uw telecomprovider, smartphone-fabrikant of social mediaplatform. Begrijpelijk, want het valt niet m...
Lees meer...