desecretaresse.nl: Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs cijfers gepubliceerd over het ziekteverzuim in 2014. Uit de cijfers blijkt dat het verzuimpercentage vorig jaar is gedaald tot 3,8%. In 1996 lag het ziekteverzuim voor het laatst zo laag.

Het CBS berekent na elk kalenderjaar het gemiddelde verzuimpercentage. Dit geeft weer hoeveel dagen werknemers gemiddeld afwezig waren door ziekte ten opzichte van het totaal aan werkdagen. In 2014 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 3,8%, dat is lager dan het sinds 1996 is geweest. Deze daling is in de jaren voorafgaand aan 2014 al ingezet. Voor het lage percentage in 2014 heeft het CBS meerdere verklaringen.

Laag ziekteverzuim door economie, milde griepgolf en WVP
Het lage ziekteverzuim houdt mogelijk verband met de wankele staat van de economie. Deze kan leiden tot angst voor baanverlies, waardoor werknemers zich minder snel ziek melden. Ook haalt het CBS het lage aantal griepmeldingen aan als reden voor het lage verzuimpercentage. Waar normaal gesproken een griepgolf in de herfst en winter voor veel ziekmeldingen zorgt, bleef in 2014 een serieuze griepepidemie achterwege. Griep is de voornaamste reden voor een ziekmelding. Daarnaast speelt de invoering van de Wet verbetering poortwachter (WVP) nog steeds een belangrijke rol. Door de wet is het ziekteverzuim in de 21e eeuw flink gedaald.

Relatief hoog ziekteverzuim in zorg, onderwijs en openbaar bestuur
Uit de analyse van CBS blijkt ook dat werknemers in grote organisaties in 2014 meer verzuimden dan werknemers in kleine organisaties. Bij organisaties met minder dan tien werknemers lag het ziekteverzuimpercentage op 1,6%, terwijl dit bij organisaties met meer dan 100 werknemers op 4,6% lag. Wel is de daling van het ziekteverzuim in grote organisaties het grootst. Sinds 2001 nam bij hen het ziekteverzuim met 2,5 procentpunt af. Bedrijfstakken met een relatief hoog ziekteverzuim zijn de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur.
De cijfers van het CBS zijn overigens in strijd met de cijfers die ArboNed onlangs publiceerde. Lees over de analyse van de arbodienst meer in het bericht ‘Flexibilisering heeft rol in toename verzuim’. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Regels voor het versturen van e-mailings
In veel bedrijven is de ouderwetse papieren mailing vervangen door de e-mailing. Snel, goedkoop en u kent meteen de respons. Er zijn echter regels voor het versturen van e-mailings. Kent u die ook? ...
Lees meer...
Inschrijven evenement liever niet via app
Overal zijn apps voor, dus ook voor de organisatie van uw evenement en alles wat daarbij komt kijken. Zo kunnen bezoekers zich inschrijven voor evenementen via een app. Makkelijk en snel, zou u denken...
Lees meer...
Zeg ook nee tegen pesten op het werk
Neemt uw werkgever krachtig stelling tegen pestgedrag? Of doet hij er zelf aan mee? Pesten op de werkvloer verziekt de sfeer, leidt tot uitval en verzuim en kost de organisatie uiteindelijk geld. Pest...
Lees meer...