desecretaresse.nl: templates
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Templates

Op deze pagina vind je handige checklists en templates om je werk net dat beetje gemakkelijker te maken. We werken hard aan een zo volledig mogelijk overzicht maar een pagina als deze is natuurlijk nooit compleet! Mocht je handige checklists of templates beschikbaar hebben: Help je collega secretaresses en mail ze naar ons. Wij zullen dan kijken of we dit kunnen plaatsen op deze site. Uiteraard met vermelding van de bedrijfsnaam en/of auteur als dat gewenst is.

Communicatie
Taal:
Wat verstaan we onder non verbale communicatie
Netiquette: Gedragsregels voor e-mail
Algemene spellingregels Nederlands
Werkwoordspelling

Naslag:
Een goed archief is het halve werk
Telefoonzinnen Nederlands-Duits
Telefoonzinnen Nederlands-Engels
Telefoonzinnen Nederlands-Frans
Telefoonalfabet Nederlands en Internationaal
Internationaal telefoneren: Landennummers
Telefoonalfabet Duits
Telefoonalfabet Engels
Telefoonalfabet Frans
Tellen in andere talen

Titulatuur
Valuta codes
Valkuilen in de Engelse taal

Notuleren:

Soorten verslagen
Model voor een agenda
Agendapunten
Beoordelingsformulier voor verslagen

Notuleerblad actie- en besluitenlijst
Notuleerblad drie kolommen
Notuleerblad pro en contra

Voorbeeld registratieblad aanwezigen vergadering

Checklist vergaderingen

Presenteren
:

Tien powerpoint flaters

Management
Arbo:
De arbeidstijdenwet
Risicoinventarisatie en -evaluatie oftewel: RI&E
Vakantierechten: informatie voor werkgevers

RSI: Wat is het en tips
Burn out of professionele uitputting?
Minimumloon 2009

Opbouw minimum(jeugd)loon
45 weetjes over CAO
Normen en richtlijnen voor beeldschermwerkplekken
Vakantierechten, informatie voor werkgevers
Stappenplan gedragscode


HRM:
Het personeelsdossier
Checklist bewaartermijn personeelsgegevens
Formulier bij indiensttreding nieuwe medewerker
Checklist personeelsadministratie nieuwe medewerker
Checklist introductieprogramma
Urenregistratie 2009
Bevestiging omzetting naar nieuw salaris
Bevestiging omzetting naar nieuwe functie

Hoe kun je medewerkers motiveren?
Informatie over de proeftijd
Checklist verzuimregistratie
Voorbeeld afwijzingsbrief
Voorbeeld afwijzingsbrief na 1e gesprek
Voorbeeld afwijzingsbrief open sollicitatie
Voorbeeld sollicitatie ontvangstbrief
Voorbeeld aanstellingsbrief
Checklist mogelijke sollicitatievragen
Voorbeeld opleidingsovereenkomst
Checklist verplichte onderdelen arbeidsovereenkomst
Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
Voorbeeld arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
Voorbeeld stageovereenkomst
Voorbeeld telewerkovereenkomst
Checklist telewerken
Personeel ontslaan, wetten en regels
Checklist beëindigingsovereenkomst
Voorbeeldprotocol ingeval van een verlieservaring van een werknemer
Voorbeeld geheimhoudingsverklaring
Model werkgeversverklaring tbv aanvragen hypotheek

Leidinggeven
Het functioneringsgesprek, voorbereiding, uitvoering en nazorg

Opleidingen
Digitaal archiveren
23 vragen en antwoorden over digitaal archiveren

Checklist stand van zaken van uw archief
Checklist beleid archiveren e-mail
Kwaliteitseisen voor (digitale) archieven

Officemanagement
E-mail
Belang en bewaking van de huisstijl
Ontwikkelingsschema ter verbetering van profilering zelfbewustzijn en interactie
De negen fasen van onderhandeling

Boekhoudkundige basisbegrippen

Organiseren van evenementen
Checklist organisatie evenement
Checklist voor de organisatie van evenementen
Checklist voor communicatie met de doelgroep


Projectmatig werken voor de secretaresse
Beter vergaderen
Checklist communicatie binnen een project
Luisteren en vragen
Wanneer een opdracht niet aanvaarden
Het projectplan


P&O voor de secretaresse
Mogelijke beloningsgrondslagen
Het personeelshandboek


Management assistente

10 persoonsgerichte tips tegen stress

Checklist effectief vergaderen
Praktische tips voor het gebruik van e-mail

Kantoor
Verhuistips bij een bedrijfsverhuizing
Checklist huurovereenkomst

Handig
Kalender 2009
Kalender 2010
Kalender 2011

Schoolvakanties 2009
Bouwvak 2009
Bouwvak 2010
Schoolvakanties 2010

Posttarieven
Kledingvoorschriften
Vliegtijd en afstand

Voorbeeld van een reisprofiel
Voorbeeld van een reisplan met bijeenkomsten
Link naar feestdagen in de lidstaten van de EU, Canada en USA
Secretaresse verenigingen

Postcode en adressen zoeken